Дружеството е специализирано в сферата на приватизацията като предлага консултации и представителство пред Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка със участието по действащи процедури по приватизация и процесуално представителство и консултации по сключени приватизационни договори.