Ние предлагаме консултации и процесуално представителство по вещно-правни спорове, свързани със собствеността и ползването на недвижими имоти и движими вещи. Разполагаме и с богат опит във всички етапи в областта на строителството, от изясняване статута на парцела и изготвяне на правни анализи, до издаване на разрешение за ползване на съответната сграда.