Нашето дружество се опира на опита на три поколения юристи със значителен юридически и политически стаж. Ние предлагам високо професионално ниво на юридическите услуги и индивидуално отношение към всеки клиент. Предлагаме широк спектър от услуги в различни клонове на правото, включително и консултации, свързани със законодателната дейност. Основна част от дейността на дружеството е съсредоточена върху защитата на личните данни. Кантората, също така, е специализирана и в международното право, разполагайки с контакти в Европа, Сащ и Русия.

 

Адвокатското дружество работи по Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

evropeiski-socialen-fond
evropeiski-socialen-fond